Thư pháp với chữ thọ trong ngày vui tết

Chữ thọ trong thư pháp việt được nghệ sĩ thư pháp họa tiết theo cung bậc khác nhau cửa người viết chữ. Thư pháp Việt được tuổi trẻ tiếp cận nhu một văn hóa đúng ý nghĩa của nó.
Thư pháp chữ thọ được nhiều nghệ nhân viết với tấm lòng của mình gửi cho những người con dâng lên cha mẹ, tình cảm hiếu đạo ấy nuôi dưỡng tình thần con trẻ.

Ảnh về thư pháp thể hiện chữ Thọ


tranh gạo chữ thọ

Chữ thị qua nét thư pháp

thư pháp chữ thọ viết trên đá

thu pháp chữ thọ trên giấy


thu pháp chữ thọ trên giấy

thu pháp chữ thọ trên giấy

thu pháp chữ thọ trên giấy

thu pháp chữ thọ trên giấy

thu pháp chữ thọ trên giấy
thu pháp chữ thọ
thu pháp chữ thọ
thu pháp chữ thọ
thu pháp chữ thọ

thu pháp chữ thọChữ thọ được thể hiện tầng bậc khác nhau 


“Mừng Thọ” hay chữ “Chúc Thọ” là từ 60 tuổi trở lên.
“Trung Thọ” là từ 70 tuổi trở lên.
“Thượng Thọ” là từ 80 tuổi trở lên.
“Đại Thọ” là từ 90 tuổi trở lên.


Thư pháp chữ thọ
tag thư pháp chữ việt, viết chữ thư pháp , học thu pháp thu phap chu viet nghe thuat thu phap chu thu phap học thu phap Sưu tầm chu thu phap dep
Tình yêu với con chữ việt đã thúc đẩy chúng tôi viết về thư pháp và dòng tranh thủy mặc. Các bài viết giới thiệu về tranh thư pháp chữ việt được tổng hợp từ nhiều nguồn của nhiều thành viên viết thư pháp việt
Gửi bài viết vui lòng liên hệ
Email: thuphapviet.org@gmail.com

Chia sẻ bài viết qua

Trước
Tiếp
Next Post »