Thư Pháp Chữ Thọ

Thư Pháp Việt xin giới thiệu thư pháp viết chữ Thọ


“Cây cao bóng cả sum xuê
Đàn con,bầy cháu muôn bề kính yêu”

Chữ thọ dành tặng cho người lớn tuổi, với chữ Thọ được cách điệu thành hình dáng ông Thọ và hai câu thơ đầy ý nghĩa do Thư Pháp Việt sáng tác Chúng ta có thể hiểu rằng chữ “THỌ” là chỉ cho những người có tuổi tác cao (tức là cao niên, sống lâu) nên con cháu trong gia đình hoặc là thân tộc làm lễ mừng thọ các Cụ Ông, Cụ Bà.

Đó là tấm lòng hiếu thảo của con người đối với Ông Bà Cha Mẹ. Ngày nay, trong nhà Đạo cũng có những đệ tử vì niềm hiếu đạo đối với các bậc Thầy Tổ, quí vị đệ tử thể hiện “Tâm Trung, Nghĩa Đạo” chân thành mà thỉnh thoảng có tổ chức mừng Thọ cho Thầy mình.

Lại cũng có những bậc thầy không muốn cho đệ tử tổ chức lễ mừng thọ, mà cốt mong sao đệ tử giữ đúng giới hạnh tu hành tinh tấn, dõng mãnh và giữ nguyện hy sinh đời mình, đem thân tâm phụng sự chánh Pháp, phụng sự chúng sanh, ấy là báo đáp công sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, Ông bà và Thầy Tổ rồi vậy.

Chữ “THỌ” nầy cũng có thể phân ra nhiều bậc, để biết bậc nào là thọ thấp, thọ cao, thọ nhiều tuổi, ít tuổi v.v… nên chúng ta một khi nghe được những từ ngữ trong lời chúc thọ, thì sẽ biết được vị ấy thọ ở cấp nào :

Ví dụ:
“Mừng Thọ” hay chữ “Chúc Thọ” là từ 60 tuổi trở lên.
“Trung Thọ” là từ 70 tuổi trở lên.
“Thượng Thọ” là từ 80 tuổi trở lên.
“Đại Thọ” là từ 90 tuổi trở lên.

Còn những lời chúc “Vạn Thọ”, “Trường Thọ” cũng có thể ám chỉ cho những bậc đã sống từ trăm tuổi trở lên. Còn có những lời chúc như “Phúc Thọ” là chỉ cho những bậc có phước nhiều, làm phúc nhiều trong cuộc sống, do vậy mà có lời tán thán như: “Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn”.
Tình yêu với con chữ việt đã thúc đẩy chúng tôi viết về thư pháp và dòng tranh thủy mặc. Các bài viết giới thiệu về tranh thư pháp chữ việt được tổng hợp từ nhiều nguồn của nhiều thành viên viết thư pháp việt
Gửi bài viết vui lòng liên hệ
Email: thuphapviet.org@gmail.com

Chia sẻ bài viết qua